MIKROJESLE

Projekt skončil k 30. 6. 2022.   Název výzvy: Podpora péče o nejmenší děti v mikrojeslích v ČR (mimo hl. m. Prahu) Název projektu: Mikrojesle Vsetín II. Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0./16_069/0011225 Projekt je financován ze Sociálního evropského fondu (85%) a státního rozpočtu ČR Celkové způsobilé náklady: 2,69 mil Kč Doba realizace: 1. 8. 2019 – 30. 6. 2022 Anotace projektu: Předmětem projektu je pokračování provozu mikrojeslí, které … Pokračování textu MIKROJESLE